Svaneke Torvedage, hver onsdag kl. 10.00 – 14.00, hele sommeren