Hesteløkken

Sortebjerg
Der er store hesteløkker, skov, have, eng og landbrugsarealer i området. Tæt ved bigården ligger en smuk lille sø.
Honning fra alle 3 sæsoner vil have en varieret nektarsammensætning.
Al honning fra Bornholms Bikompagni er uopvarmet og håndrørt. Den skånsomme behandling giver en virkelig velsmagende honning med behagelig glat og blød konsistens. Sporstoffer og smags kompleksiteten bevares intakt, gennem hele processen.