De vilde bier

Der er 286 arter af bier i Danmark, herunder 29 arter af humlebier og 7 arter af gedehams (hvepse). 256 arter af bier er solitærbier, de lever alene og kun 30 arter er sociale og danner familier. De fleste arter af vilde stikker ikke.

Plakat med vilde danske bier | Dit Holbæk

Bierne stammer fra hvepse. Tilbage i kridttiden for ca. 140 millioner år siden begyndte træerne at udvikle iøjnefaldende blomster med behov for insektbestøvning – en langt mere sikker formeringsstrategi end den oprindelige vindbestøvning. Samtidig udvikledes flere arter af bestøvende insektet bl.a. bier. Bier er lodne, når de besøger en blomst hænger pollen fast i biens pels. Pollen er proteinholdigt og bierne fodrer deres yngel med det, hvert år samler en bifamilie 30-50 kg pollen. Hvepsene er glatte, de fodrer deres yngel med protein i form af kød. De fanger insekter, gnaver i ådsler eller bidder stykker af spegepølsen på vores frokostbord.

Alle arter af bier, humler og hvepse henter nektar i blomsterne. Honningbierne samler forråd til vinteren, da store dele af familien overvintrer sammen. Hos de andre arter er det de unge befrugtede dronninger som overvintrer, om foråret må hun starte sin nye familie op helt alene.

image 1
Gedehams (hveps) og honningbi